Το φυσικό κατάστημα λειτουργεί 09:00-21:00.

 2651026778